پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گروگان سفیر کفار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رهن رسول کافر

اعم

احکام کفار ( فقه )

وابسته

سفیر، کافر ( فقه )

منابع

  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 272