پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، گردن

وابسته

استقبال ذبیحه، ذبیحه

منابع

  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 87