پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گردشگر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جهان گرد، سائح، سیّاح

اعم

کثیر السفر

وابسته

سفر گردشگر، گردشگری، نماز گردشگر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 255
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 86
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 213