پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گاو ماده، مُصرّاة

وابسته

تصریه گاو

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (262-263)