عملکردها

کوثر (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

کوثر (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

«کوثر» از «کثرت» است، به معنای چیزی که فراوانی و کثرت داشته باشد، و کوثر در قرآن به معنای خیر کثیر و فراوان است.

برخی از مفسران گفته‌اند یکی از معانی و مصادیق کوثر، قرآن است؛ آن‌جا که در سوره کوثر به پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ»؛ «ما به تو کوثر بخشیده‌ایم»؛ زیرا فضایل قرآن قابل شمارش نیست و خیرات و برکات آن زیاد است. همچنین به دلیل بسیاری احکام و اخبار و قصص و آثار مندرج در قرآن، به آن «کوثر» گفته‌اند.

منابع

 1. قاموس قرآن جلد 6 : صفحه 93
 2. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 10 : صفحه (548-549)
 3. التفسیر الکبیر جلد 32 : صفحه 126
 4. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 : صفحه 370
 5. تاریخ قرآن : صفحه 32

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • التفسیر الکبیر جلد 32 : صفحه 126
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 : صفحه 370
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 14
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • قاموس قرآن جلد 6 : صفحه 93
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 10 : صفحه (548-549)