عملکردها

کلام الله (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

کلام الله (قرآن) : یکی از نام‌های قرآن

کلام‌الله، به معنای سخن خدا، از نام‌ها و صفات قرآن است. در آیه 6 سوره توبه، قرآن به «کلام‌الله» وصف شده است: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ… »؛ «و اگر کسی از مشرکان از تو پناه خواست، به او پناه بده تا کلام الهی را بشنود… ».

«کلام» مشتق از «کلم» به معنای تأثیر و سخن است. قرآن از این‌رو کلام نامیده شده است که در دل‌ها نفوذ و اثر می‌کند و شنونده از شنیدن آن متأثر می‌شود؛ چنان‌که افراد بسیاری با شنیدن قرآن اسلام آورده‌اند.

ایمان به این حقیقت که قرآن کلام خداوند است، اثر عمیقی در روح و جان ایجاد می‌کند؛ زیرا انسان در لحظه تلاوت، خود را مقابل پروردگار و طرف گفت‌و‌گو با او می‌بیند.

منابع

 1. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 454
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 178
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 273
 5. تاریخ قرآن : صفحه 32
 6. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 5 : صفحه 8

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کلام الله (قرآن) به زیرصفحه کلام الله (قرآن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اعجاز القرآن : صفحه 127، 153، 291
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 178
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 273، 279
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 131
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 122
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 343
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 454
 • تاریخ قرآن : صفحه 32
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 5 : صفحه 8
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 460، 462، 467