پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

کتب علوم قرآنی : کتاب‌های درباره موضوعات مختلف علوم قرآنی

علوم قرآن به دو شکل نگاشته شده است:

1. کتاب‌هایی که به یک موضوع خاص در زمینه علوم قرآن پرداخته‌اند، که به این‌ها «کتاب‌های موضوعی علوم قرآن» می‌گویند؛ مانند کتاب‌هایی که در باره قرائات قرآن، غریب القرآن، اختلاف مصاحف، لغات قرآن، متشابهات قرآن، احکام قرآن، نزول قرآن، تفسیر قرآن و… تألیف شده‌اند.

2. آثاری که همه علوم قرآن را در خود جای داده و از آن‌ها بحث کرده‌اند؛ مانند: ~الاتقان فی علوم القرآن~ تألیف جلال‌الدین سیوطی ~البرهان فی علوم القرآن~ تألیف زرکشی، ~التمهید فی علوم القرآن~ اثر محمدهادی معرفت و…. به این دسته از کتاب‌ها «کتاب‌های عمومی علوم قرآن» می‌گویند.

نیز ر.ک:کتابشناسی علوم قرآن.

منابع

  1. علوم قرآن و فهرست منابع : صفحه (33-44)
  2. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (16-40)

اصطلاح‌نامه

اعم

منابع کتابی علوم قرآن

اخص

کتب عمومی علوم قرآن، کتب لغت قرآن، کتب موضوعی علوم قرآن

وابسته

کتابشناسی علوم قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتب علوم قرآنی به زیرصفحه کتب علوم قرآنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (7-20)، (16-40)
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 104
  • علوم قرآن و فهرست منابع : صفحه (33-44)
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 338
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 30، 32، 36، 37، 39