پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کتب

وابسته

خوارج ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 59