پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کتب

وابسته

حفظ کتب ضاله، کتب ضاله

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 59