پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

کتاب شناسی اصول فقه : شناسایی و توصیف کتاب‌های مرتبط با علم اصول فقه

کتاب شناسی اصول فقه، به معنای شناسایی و توصیف کتاب‌ها و مقالاتی است که درباره موضوعات مختلف علم اصول فقه، تدوین و تألیف شده و در ضمن آن، همه اطلاعات مورد نیاز برای جست‌و‌جو از هر یک از کتاب‌های اصولی به اختصار آورده شده است.

برای مثال، در کتاب ' کتاب شناسی اصول فقه شیعه ' آمده است:

' جمال الدین حسن بن زین الدین، 959ـ 1011 ق، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، اخراج و تعلیق و تحقیق: عبد الحسین محمد علی البقال. مطبعة الاداب، نجف، 1391 ق، 471 ص، فهرست مطالب دارد… ' [۱].

پانوشت

  1. کتابشناسی اصول فقه شیعه : صفحه 81
  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتاب شناسی اصول فقه به زیرصفحه کتاب شناسی اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 3
  • اصول الاستنباط : صفحه 42
  • الفوائد الحائریة : صفحه 37
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 217
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 57، 83، 90
  • کتابشناسی اصول فقه شیعه : صفحه 81