پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

کتابشناسی ترجمه‌های قرآن : آثار مربوط به معرفی ترجمه‌های قرآن به زبان‌های مختلف

به مجموعه‌ای که به معرفی ترجمه‌های قرآن کریم بپردازد «کتابشناسی ترجمه‌های قرآن» گویند. تا این اواخر، جز چند کتابشناسی محدود و مختصر از ترجمه‌های قرآن مجید به برخی زبان‌ها، اثر کامل و جامعی در این زمینه انتشار نیافته بود. نخستین اثر جامع و جهانی در این زمینه، مجموعه «کتابشناسی جهانی ترجمه‌های قرآن مجید» به همه زبان‌های غیرعربی است که دو تن از کتابشناسان ترک فراهم آوردند و در سال (1365 ش// 1986م) توسط مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول انتشار یافت و طی آن، مشخصات کتابشناختی و برخی از اطلاعات اساسی در باره ترجمه‌های چاپ‌شده قرآن مجید به 65 زبان مختلف در فاصله سال‌های 1515 م (زمان انتشار نخستین ترجمه قرآن) تا 1980 م (سال گردآوری و تدوین این کتابشناسی) ارائه شده است. در این اثر تقریباً هزار صفحه‌ای مشخصات کتابشناختی 2762 ترجمه یا تفسیر قرآن آمده است.

کتاب مذکور را محمد آصف فکرت به فارسی ترجمه، و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی چاپ کرده است. از دیگر کتاب‌ها در این زمینه که در دهه‌های اخیر نگاشته شده است می‌توان به کتاب ~تاریخ ترجمه قرآن در جهان~ اثر دکتر جواد سلماسی‌زاده اشاره کرد.

منابع

  1. دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 2 : صفحه 1820
  2. مجله بینات جلد 10 : صفحه 213

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کتابشناسی ترجمه‌های قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کتابشناسی جهانی ترجمه‌های قرآن

اعم

کتابشناسی علوم قرآن

وابسته

ترجمه‌های قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 216
  • دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 2 : صفحه 1820
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه 213
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 213، 216