پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات خانه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 487