پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کار شبانه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شب کاری، عمل صنایع در شب

اعم

افعال مکروه شب

وابسته

برکت ( فقه )، شب

منابع

  • نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر : صفحه 47