پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای میت، چشم انسان

وابسته

بستن چشم میت، داخل کردن کافور در چشم، گذاشتن کافور بر اعضای میت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه چشم میت به زیرصفحه چشم میت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 281