پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

چراغ: وسیله روشنایی.

در باب طهارت و صلات از آن سخن رفته است.

افروختن چراغ، شب هنگام در اتاقی که مرده در آن قرار دارد1 و نیز در مسجد، 2 مستحب، و نماز خواندن مقابل چراغی که آتش آن نمایان است، مکروه می‏باشد. 3

) ر استصباح (

1. جواهر الکلام 3 88 /14. 2 20 /4. العروة الوثقی 399 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 171

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

روشن کردن چراغ، روشنایی، نماز مقابل چراغ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه چراغ به زیرصفحه چراغ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 153
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 171