پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ولایت مسلمان

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

== منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=84&showitem=849#

  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 67
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 515
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 377
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 334
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 81
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 561، 564
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 380، 381