پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

گرم کننده حمام عمومی

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

شغل پست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 57