پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وضو ( فقه )

وابسته

اعاده مسح، ریا ( فقه )، ریا در وضو، شک در ریای وضو

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 203
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 99
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 357، 445، 450، 455