پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

درآوردن وسایل شهید، شهید ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 445