پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، احکام زن

وابسته

استعمال وسایل زن

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (332-334)