پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، موارد سقوط اذان، موارد سقوط اقامه، ورود ( فقه )

وابسته

نماز جماعت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 154
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 562
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 50