پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

زنی که دندان زنان را اصلاح می‌کند.

اعم

زن آرایشگر

وابسته

موتشره، نامصه، واصِله ( زن آرایش گر )

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 3 : صفحه 190
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 167
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3729