پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

ارث وارث دو بدن، انسان دو بدن، حجب وارث دو بدن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 207
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 298