پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات

== منابع ==index.php?catid=50

  • آموزش فقه : صفحه 6
  • فرهنگ نامه اصول فقه : صفحه 867