پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وقوفین، واجبات عبادات

اخص

نیت وقوف در عرفات، وقوف از زوال تا غروب در عرفات، وقوف در حد عرفات

وابسته

مستحبات وقوفین، مکروهات وقوف در عرفات، وقوف در عرفات

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 59
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 15
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 200
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 163