پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجبات وضو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افعال وضو

اعم

احکام وضو، واجبات طهارت

اخص

شستن دست در وضو، شستن صورت، مسح جلوی سر، نیت وضو

وابسته

تذکر واجبات وضو، تکرار افعال وضو، مستحبات وضو، مکروهات وضو، وضو ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجبات وضو به زیرصفحه واجبات وضو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 320
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 21
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 139
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 196
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 75
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 99
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 98
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 33
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 319