پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز جمعه ( فقه )، واجبات نماز

اخص

خطبه نماز جمعه، طهارت نمازگزار جمعه، واجبات خطبه جمعه

وابسته

طهارت خطیب جمعه، عربیت خطبه نماز جمعه، مستحبات نماز جمعه، مکروهات نماز جمعه، نماز جمعه ( فقه )

منابع

  • البیان : صفحه 103
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 659
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 148
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 233
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 395
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 211
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 295
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 386
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 82