پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات نماز

اخص

رعایت بنای کلمه، مدّ واجب نماز

وابسته

اخلال در قرائت نماز، عجز از مخارج حروف نماز، قرائت نماز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 601
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 106
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 167
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 298، (394-400)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 229
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 233، 235
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 318، (320-321)، (324-325)