پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هتک محترمات

وابسته

اسلام ( فقه )، امر و نهی عالم، ترک امر و نهی، هتک احکام الهی

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 255
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 473
  • فقه الصادق (ع) جلد 13 : صفحه 251