پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه معلق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هبه مضافه

اعم

هبه ( عقد )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 71
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه (142-143)