پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه ( عقد )

اخص

هبه مسروق بعد از مرافعه، هبه مسروق قبل از مرافعه

وابسته

دعوی هبه مسروق، مسروق، مسقطات حد سرقت ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 279
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 260
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 490
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 153
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 551، 553
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 767
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 252
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 530
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 112