پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه ( عقد )

وابسته

غنیمت جنگی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 139
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 151