پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه سگ

وابسته

سگ، هبه سگ غیر مملوک

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 416
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 145