پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه دَین

وابسته

مدیون، هبه دَین به غیر مدیون

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 306
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 137