پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه ( عقد )

وابسته

رجوع از هبه به زوج، زوج، هبه به زوجه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 58
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 160
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 349