پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه ( عقد )

وابسته

عینیت موهوب، هبه منافع

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 161
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 60