پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماهی

وابسته

خوردن هازبی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 277