پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نیم خورده مسلمان

وابسته

تبرک به نیم خورده مؤمن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، نیم خورده اهل تسنن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نیم خورده مؤمن به زیرصفحه نیم خورده مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 154
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 279