پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز میت

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، نماز اهل تسنن بر میت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 79
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 216
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 105