پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز بیمار، نماز عیدین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 345، 348