پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز ( فقه )

وابسته

ریا ( فقه )، ریا در نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 156
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 554
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 156، 157، 187
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (131-134)