پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز خوف، نماز عیدین

وابسته

عیدین

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 508