پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مکروهات نماز جماعت، نماز امام جماعت

وابسته

کراهت مامومین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 93