پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنابت، احکام غسل، نماز با غسل

وابسته

غسل جنابت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد جزء 1 : صفحه 38
  • توضیح المسائل : صفحه 50