پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، نقض حکم

وابسته

جرح شاهد ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 240
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 144