پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نفس انسانی ( فقه )

وابسته

دفاع از نفس مؤمن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 16