پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نفاق ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دورویی ( فقه )

اعم

کفر ( فقه )

وابسته

ریا ( فقه )، منافق ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 17
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 119