پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، احکام حیوان

وابسته

بیع چارپا، طهارت نعل حیوان با زمین

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 65