پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نجاست کافر حکمی

وابسته

خوارج ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 164
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 322
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 382