پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام تیمم، نبش قبر ( فقه )

وابسته

نبش قبر برای تیمم

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 268
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 253